Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer

22:28 | 13/04/2022 Print
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. Tết Chôl Chnăm Thmây là nét văn hóa đặc sắc, đồng thời là dịp sum họp của đồng bào Khmer.
Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây - nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khmer

Vietnam+

© Thời báo Tài chính Việt Nam