Infographics: 10 tỉnh, thành có tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhất cả nước trong 16 năm qua