Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong công tác xóa đói giảm nghèo
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp tập hợp, đoàn kết rộng rãi người Công giáo Việt Nam trên địa bàn tỉnh thực hiện các cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Trong thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong đồng bào Công giáo được biểu dương, tôn vinh.

Đại hội đã hiệp thương suy cử 96 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Linh mục Gioan Nguyễn Văn Giao được tái suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2022-2027.

Đến nay, toàn tỉnh có 67/79 giáo xứ, 281/361 giáo họ đạt danh hiệu giáo xứ, họ đạo tiên tiến; 90% gia đình Công giáo đạt gia đình Công giáo gương mẫu, nhiều gia đình có kinh tế ổn định, phát triển. Ninh Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước có người Công giáo tự nguyện hiến tặng giác mạc khi qua đời để đem lại ánh sáng cho người mù lòa liên quan đến bệnh lí về giác mạc. Đến nay phong trào hiến tặng giác mạc "Vì một thế giới không mù lòa" đã lan tỏa rộng rãi trong đồng bào Công giáo tỉnh Ninh Bình. Toàn toàn tỉnh đã có trên 15.000 người đăng ký hiến giác mạc khi qua đời và đã có 230 người hiến giác mạc thành công, đem lại ánh sáng, niềm vui hạnh phúc cho hàng trăm người mù, đưa Ninh Bình trở thành tỉnh dẫn đầu cả nước về phong trào hiến tặng giác mạc.

Trong chăm lo, nâng đỡ hộ nghèo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Ninh Bình đã tích cực tham gia mô hình "vận động các chức sắc, chức việc các tôn giáo chung tay hỗ trợ xây dựng những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo" do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì xây dựng. Theo đó từ năm 2020 - 2022, các linh mục, tăng, ni và các doanh nghiệp là người Công giáo đã hoàn thành 22 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

Nhiệm kỳ 2022-2027, đại hội đặt mục tiêu phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong công tác tuyên truyền, vận đồng đồng bào Công giáo tích cực thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đường hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam; củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp.

Phát biểu tại Đại hội, Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình bày tỏ tin tưởng các vị Ủy viên Ủy Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh khóa VII sẽ phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm, hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội tin ưởng giao phó, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển và giàu mạnh.

Cũng tại Đại hội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen 8 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thi đua yêu nước.

Phát huy vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình trong công tác xóa đói giảm nghèo
Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tặng Bằng khen cho đại diện tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.