Hotline: 0965 199 586 | Email: thoibaotaichinh@mof.gov.vn
Văn Chung

Văn Chung

chungtbtcvn@gmail.com
10 tháng năm 2023 doanh nghiệp phát hành 209.150 tỷ đồng trái phiếu
Thanh toán vốn đầu tư công 10 tháng đạt hơn 401.863 tỷ đồng
Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng
Kinh tế Việt Nam 10 tháng năm 2023
Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 10 tháng ước đạt 557,95 tỷ USD
Những mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chính của Chính phủ cho năm 2024
Dự kiến huy động 130 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong quý IV/2023
Tổng gói hỗ trợ về tài khóa giai đoạn 2020 - 2023 lên tới 700.000 tỷ đồng
Thu ngân sách 9 tháng ước đạt hơn 1.223 nghìn tỷ đồng
    Trước         Sau    

Phiên bản di động