Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Hồng Hải - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đợt tập huấn được tổ chức nhằm tuyên truyền nội dung về chủ tương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc thiểu số, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Đồng thời, đợt tập huấn cũng nhằm tuyên truyền chính sách, pháp luật và chấp hành chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở các khu vực dân cư, tổ chức, vùng miền; từ đó góp phần xây dựng nhận thức đúng đắn của xã hội về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, chính sách pháp luật; giữ gìn được bản sắc, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá, tăng cường đoàn kết tôn giáo trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Tập huấn tuyên truyền chính sách pháp luật về dân tộc, tôn giáo cho phóng viên
Buổi tập huấn có sự tham dự của đông đảo phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài trung ương và địa phương.

Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) cho biết, mặc dù được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư phát triển nhưng do xuất phát điểm thấp cho nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến nay đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế - xã hội phát triển chậm, việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn cao.

Chính vì vậy, cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng về công tác dân tộc, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong tình hình mới./.