Thanh Hóa phổ biến pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo năm 2022
Linh mục Trần Xuân Mạnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TL

Dự hội nghị có Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa, Quản xứ Phúc Lãng (Quảng Xương); đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và Ủy ban ĐKCG tỉnh; đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; Ban ĐKCG các huyện: Vĩnh Lộc, Nga Sơn, Thọ Xuân, thị xã Nghi Sơn và TP. Thanh Hóa; các vị chánh trương, trùm trưởng các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và đại diện Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày 2 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Nghị định số 162 ngày 30/12/2017 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tin, cập nhật tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; những nội dung cơ bản về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và tình hình của Ủy ban ĐKCG, Ban ĐKCG các cấp.

Thanh Hóa phổ biến pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo năm 2022
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TL

Thông qua việc tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, tạo sự đồng thuận của các chức sắc tôn giáo về pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Từ đó, nắm bắt kịp thời, hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để áp dụng vào các hoạt động hành chính đạo sự, góp phần đưa công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nền nếp./.

Nhằm tăng cường cơ chế phối hợp, vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của Mặt trận Tổ quốc, Ban đoàn kết công giáo các cấp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh.