Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Ngành Thuế thu ngân sách 11 tháng ước đạt 1.366.002 tỷ đồng
Thu ngân sách 11 tháng ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng
Kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2023
Thanh toán vốn đầu tư công 11 tháng đạt 460.980 tỷ đồng
11 tháng năm 2023, Việt Nam xuất siêu 25,83 tỷ USD
10 tháng năm 2023 doanh nghiệp phát hành 209.150 tỷ đồng trái phiếu
Thanh toán vốn đầu tư công 10 tháng đạt hơn 401.863 tỷ đồng
Thu ngân sách 10 tháng ước đạt 1.398,7 nghìn tỷ đồng

Phiên bản di động