Hòa Bình: Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Ảnh: TL

Theo tỉnh Hòa Bình, việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã tạo đà phát triển toàn diện khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nhằm phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, ngày 30/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh cho biết, Nghị quyết số 03-NQ/TU được Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương; chủ động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước; phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030, cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nhằm phát huy nội lực, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên của người dân vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2021 - 2022, các ngành và cấp ủy các cấp đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS. Hiện nay toàn tỉnh có hơn 580 doanh nhân, chủ hợp tác xã (HTX), hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi do người DTTS làm chủ. Điểm chung của các doanh nghiệp, HTX, mô hình sản xuất trên là đã vượt qua những khó khăn, thách thức ở vùng kinh tế khó khăn, trở thành cầu nối đưa sản phẩm ra thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tạo việc làm cho lao động vùng DTTS.

Năm 2023, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi. UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với 10 dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung đầu tư khác nhau được tích hợp từ nhiều chính sách dân tộc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh, với tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, thời gian qua, đồng bào các DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình đã đóng góp tích cực vào những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từ đó, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, vùng DTTS và miền núi.

Được biết, trước đó thực hiện quyết định 2453/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 về phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được giao giúp đỡ xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh hiện có 59 xã đặc biệt khó khăn tại 8/10 huyện, thành phố. UBND tỉnh đã phân công 50 cơ quan, đơn vị của tỉnh có nhiệm vụ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên.