Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Các tổ chức tôn giáo: Nguồn lực quan trọng góp phần phát triển đất nước
Đoàn kết tôn giáo góp phần tích cực vào thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc
Gần 40 tỷ đồng đã được Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh làm công tác từ thiện, nhân đạo
Hơn 12.000 tỷ đồng đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các hoạt động từ thiện
Thu hút nguồn lực của đồng bào tôn giáo để xây dựng quê hương
|< < 1 2 3 4 >

Mới nhất | Đọc nhiều

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh phát triển kinh tế
Kết nối sản xuất - tiêu thụ hàng hoá để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Vì sao lại có nghi thức “Bông hồng cài áo” trong lễ Vu Lan?
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - nét tín ngưỡng tâm linh độc đáo ở vùng Châu Đốc
Phiên bản di động