Hotline: 0965 199 586 | Email: [email protected]
Xin chờ trong giây lát...

Tiếp tục đổi mới hệ thống chính sách về văn hóa dân tộc theo hướng cơ bản, đồng bộ, lâu dài

22/02/2022 17:15 Video

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các DTTS luôn là một nội dung quan trọng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước.

Video khác

Phấn đấu nâng thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020
Hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Mới nhất | Đọc nhiều

Nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh phát triển kinh tế
Kết nối sản xuất - tiêu thụ hàng hoá để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số
Vì sao lại có nghi thức “Bông hồng cài áo” trong lễ Vu Lan?
Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam - nét tín ngưỡng tâm linh độc đáo ở vùng Châu Đốc
Phiên bản di động