Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định phê duyệt Danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt 117 điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030. Trong đó, từ năm 2023 đến năm 2025, Lào Cai có 69 xã thuộc khu vực III, 48 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thụ hưởng.

Tỉnh Lào Cai đẩy mạnh hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin
Ảnh: Mimh họa.

Cụ thể theo Danh sách điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh: TP. Lào Cai có 3 điểm tại xã Hợp Thành, xã Tả Phời, xã Thống Nhất. Huyện Si Ma Cai có 7 điểm. Huyện Bảo Yên có 14 điểm. Huyện Bắc Hà 18 điểm. Huyện Bát Xát 19 điểm. Huyện Mường Khương 15 điểm. Thị xã Sa Pa có 14 điểm. Huyện Văn Bàn 17 điểm. Huyện Bảo Thắng có 10 điểm.

Các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tập trung hỗ trợ bà con tiếp cận thông tin về đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước qua mạng internet; sử dụng dịch vụ công trực tuyến; học tập, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng sản xuất, phát triển kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, văn hóa - xã hội, kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự...

Điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng dịch vụ truy nhập internet băng rộng theo Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025. Yêu cầu cơ bản về vị trí các điểm là có sẵn nhà kiên cố và hạ tầng công trình xây dựng; thuận tiện cho người dân đến tiếp cận, sử dụng dịch vụ...

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt danh mục và số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị được đầu tư tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; không đầu tư trùng lặp với thiết bị đã được đầu tư từ các nguồn kinh phí khác và đang hoạt động ổn định; đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý hoạt động tại các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh.