Theo số liệu thống kê của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, năm 2023 toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 27.357 lao động, đạt 153,7% kế hoạch, trong đó lao động đi làm việc ngoài tỉnh là 17.814 người và xuất khẩu lao động là 311 người, chủ yếu là thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, số còn lại là trong tỉnh.

Hà Giang: Hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng cho lao động, người dân tộc thiểu số giải quyết việc làm
Nhà máy gỗ bóc hỗ trợ, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Trong năm 2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về kết nối thị trường, kết nối cung - cầu lao động, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền các chủ trương, chính sách về việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động.

Kết quả, toàn tỉnh đã tổ chức 270 hội nghị tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho 17.204 người, đạt 149,6% kế hoạch, trong đó giới thiệu việc làm thành công cho 1.008 người. Đồng thời, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.871 người.

Hà Giang: Hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng cho lao động, người dân tộc thiểu số giải quyết việc làm
Tỉnh Hà Giang tiếp tục quan tâm và chú trọng đến giải quyết việc làm cho lực lượng thanh niên, người dân tộc thiểu số và đối tượng yếu thế. Ảnh: Hải Băng.

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ người lao động Hà Giang đi xuất khẩu lao động và làm việc ngoài tỉnh theo Nghị quyết số 27/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh với kinh phí 1,884 tỷ đồng, gồm: hỗ trợ cho 1.204 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, với 1,806 tỷ đồng; hỗ trợ 26 người xuất khẩu lao động theo hợp đồng 78 triệu đồng.

Để tiếp tục thực hiện giải quyết việc làm cho người lao động có hiệu quả, thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh Hà Giang tiếp tục quan tâm và chú trọng đến giải quyết việc làm cho lực lượng thanh niên, người dân tộc thiểu số và đối tượng yếu thế. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền các thông tin, chính sách hỗ trợ, chính sách vay vốn và kết nối các đơn vị xuất khẩu lao động trong nước và ngoài nước./.