Tham gia chương trình là 10 nhân vật đại diện cho 30 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2023.

Cao Bằng: Trưởng xóm người dân tộc Sán Chỉ là điển hình phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phí sau”
Ông Triệu Văn Hòn - Trưởng xóm Nà Mon, xã Nam Cao (Bảo Lâm), tại chương trình năm 2023, tại Hà Nội.

Trong đó, tỉnh Cao Bằng có ông Triệu Văn Hòn - dân tộc Sán Chỉ, Trưởng xóm Nà Mon, xã Nam Cao (Bảo Lâm), là điển hình tiên phong trồng và sản xuất tinh dầu cây sả Java; vận động 124/154 hộ gia đình tham gia thực hiện mô hình trồng cây sả, diện tích đất trồng 97 ha, chưng cất được 7 tấn tinh dầu sả/năm, thu nhập khoảng 2 tỷ đồng/năm, hộ ít nhất thu nhập 20 - 50 triệu đồng/năm, hộ nhiều nhất đạt 100 triệu đồng/năm.

Năm 2023, ông là một trong 150 đại biểu có uy tín tiêu biểu, xuất sắc dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cao Bằng: Trưởng xóm người dân tộc Sán Chỉ là điển hình phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phí sau”
Mô hình trồng sả java mang lại hiệu quả kinh tế cao cho đồng bào dân tộc ở Cao Bằng.

Hay anh Lã Văn Buốn (dân tộc Tày) - thôn Bản Dọn, xã Lộc Yên, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn với mô hình trồng cây ăn quả (đặc sản của địa phương hồng không hạt Bảo Lâm) mang lại thu nhập 500 triệu đồng/năm. Gia đình anh đã thoát nghèo và giúp đỡ nhiều hộ khác trong thôn.

Chương trình gặp mặt điển hình tiên tiến phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là sự kiện ý nghĩa, nhằm tuyên truyền những kết quả đạt được trong năm 2021 - 2023; đồng thời cổ vũ, động viên các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng.

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về định hướng giảm nghèo bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Phong trào đã góp phần cải thiện rõ rệt đời sống người dân, đặc biệt là các địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao đã có tiến bộ rõ rệt trong công tác giảm nghèo. Các dịch vụ cơ bản cho người dân hưởng thụ như y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin, vay vốn ưu đãi được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ, bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi và khởi sắc.

Công tác an sinh, chăm lo đời sống cho người nghèo tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm, nhất là một số tỉnh đã có sự quan tâm lớn, có hiệu quả để người dân được vay vốn, chủ động sản xuất, làm ăn vươn lên thoát nghèo. Phong trào thi đua đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đóng góp cho những thành tựu giảm nghèo nổi bật của Việt Nam thời gian qua, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới.

Phong trào nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Việc thực hiện phong trào thi đua đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong các phong trào thi đua của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố; các tổ chức kinh tế, xã hội, nghề nghiệp và các cụm, khối thi đua giai đoạn 2021-2023.

Năm 2023, ước tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn 2,93%, (giảm 1,1%); tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo còn khoảng 33% (giảm 5,62%). Ước tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn khoảng 17,82% (giảm 3,2%), đạt chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao.

Dự kiến cuối năm 2023 có thêm 9 xã thoát khỏi xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, sẽ góp phần đạt tiêu chí để được công nhận hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đối với 10/54 xã, đạt khoảng 18,5% so với mục tiêu 30% vào cuối năm 2025 theo chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.