13 tỉnh, thành khu vực phía Nam đã giải ngân được hơn 701 tỷ đồng
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, cho rằng đến nay có thể khẳng định việc phê duyệt và triển khai Chương trình là một quyết sách đánh dấu mốc lịch sử của Đảng và Nhà nước ta, là lần đầu tiên Việt Nam có một Chương trình mục tiêu quốc gia dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Theo Bộ trưởng, chỉ tính riêng tổng kinh phí dự kiến cho giai đoạn I (2021 - 2025), Chương trình được bố trí từ ngân sách nhà nước là gần 115.000 tỷ đồng để thực hiện 10 dự án có tính tổng quát nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực công tác dân tộc.

Các nội dung thành phần của Chương trình đi sâu và bao phủ hầu hết các mặt của đời sống kinh tế - xã hội với kỳ vọng ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết nhất hiện nay của đồng bào DTTS như đất ở, nhà ở, nước sạch, đất sản xuất, dịch vụ xã hội cơ bản, cơ sở hạ tầng thiết yếu, giáo dục, đào tạo nghề...

Đồng thời cũng hướng tới những vấn đề mang tính chiến lược trong phát triển bền vững đối với vùng đồng bào DTTS & MN như chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển nguồn nhân lực, bình đẳng giới, thông tin tuyên truyền, đào tạo, tuyển dụng và sử dụng cán bộ.

Hội nghị này nhằm mục tiêu rà soát, đánh giá kịp thời tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình tại các địa phương, đề ra các giải pháp cụ thể… đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình cho cả giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo sơ kết 3 năm cho thấy, đến ngày 31/5/2023, 13 tỉnh, thành khu vực phía Nam đã giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021 - 2023 được hơn 701 tỷ đồng, đạt 25,92%. Một số tỉnh có tỉ lệ giải ngân cao so với trung bình cả nước như Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bình Phước, Tây Ninh.

Dù Chương trình mới được đưa vào tổ chức tại thực tiễn địa phương từ nửa cuối năm 2022 nhưng ước đến cuối năm 2023, một số chỉ tiêu hoàn thành, vượt mục tiêu kế hoạch được giao như: Tỷ lệ xã, thôn có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông, cứng hóa; Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới, các nguồn điện khác phù hợp và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu khác về con người, khu vực phía Nam đã đạt và vượt so với các khu vực khác là tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề, tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi, tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi./.