Bình Phước dành 120,6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo
Chị Lý Say Kín ở thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước chăm sóc đàn dê từ nguồn vốn chính sách xã hội.

Theo đó, tỉnh triển khai hỗ trợ cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số qua các chính sách như: Xây dựng, sửa chữa nhà ở; đất ở; chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bằng việc trao con giống; nông cụ phát triển sản xuất…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, đơn vị, địa phương tập trung huy động nguồn lực thực hiện chính sách, dự án góp phần giảm hộ nghèo dân tộc thiểu số nhanh và bền vững. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương thực hiện lồng ghép nguồn vốn, nội dung hỗ trợ như đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt phân tán, chuyển đổi nghề, thông qua các dự án gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi; nguồn đầu tư công năm 2023; nguồn vận động Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh năm 2023; nguồn vận động hợp pháp khác theo quy định.

Bình Phước có 3 huyện giáp biên giới Campuchia gồm Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Bù Đốp, với đường biên dài hơn 260km, dân số hơn 1 triệu người, trong đó khoảng 20% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Năm 2019 tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện mỗi năm giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2019 - 2022 tỉnh đã hỗ trợ và giúp hơn 5.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số thoát nghèo./.