Cần Thơ: Đoàn kết các tôn giáo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng kỷ niệm 84 năm Ngày Khai đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Vận động đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách

Theo Thành ủy Cần Thơ, 25 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW của Thường vụ Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của TP. Cần Thơ đã phát huy vai trò, trách nhiệm, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng chủ trương của Đảng đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới. Việc tổ chức triển khai Thông báo số 165-TB/TW phát huy những mặt tích cực của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn , góp phần cùng chính quyền thành phố đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành liên quan trong giải quyết vấn đề được thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, thiết thực, giải quyết được nhu cầu chính đáng của đông đảo tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn

Cần Thơ tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Phật giáo Hòa Hảo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai và thực hiện tốt các quy định liên quan.

Các phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn; triển khai và thực hiện tốt các quy định liên quan đến Phật giáo Hòa Hảo luôn được bà con nhiệt tình tham gia. Thành phố tăng cường đoàn kết các tôn giáo góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh; quan tâm xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong tôn giáo; chú trọng phát triển đảng viên trong đồng bào tôn giáo; bồi dưỡng, đào tạo và phát huy vai trò của các cán bộ làm công tác tôn giáo ở địa phương…

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động Phật giáo Hòa Hảo của chính quyền các cấp từng bước đi vào ổn định, đáp ứng nhu cầu tôn giáo chính đáng của tín đồ. Từ năm 1999, thành phố có 16 đại diện cấp cơ sở, đến nay đã có 56 ban trị sự cơ sở. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp chức sắc, tín đồ tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương được phát huy, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển của thành phố; xây dựng lực lượng cốt cán là những người có uy tín, ảnh hưởng sâu sắc trong tín đồ để làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện chính sách, pháp luật và tham gia giải quyết các vụ việc trên địa bàn.

Quan tâm giải quyết sinh kế, việc làm trong đồng bào dân tộc Khmer

Cần Thơ: Đoàn kết các tôn giáo, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
Phụ nữ dân tộc Khmer tại Cần Thơ có thêm nghề đan giỏ lục bình vươn lên thoát nghèo

Cùng với thực hiện các công tác về tôn giáo, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn cũng cần được tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; theo đó TP. Cần Thơ tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào; quan tâm giải quyết sinh kế, việc làm trong đồng bào dân tộc Khmer, hướng tới giảm nghèo bền vững; đặc biệt cần quan tâm đến vấn đề giáo dục, tạo nhiều thuận lợi trong việc truyền dạy tiếng nói, chữ viết Khmer; tiếp tục phát huy phong trào Đại đoàn kết toàn dân tộc trong đồng bào; phát huy vai trò của các vị sư Phật giáo Nam tông Khmer, vai trò của người có uy tín...

Đối với Chỉ thị số 19 của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố luôn quan tâm chăm lo, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer. Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống văn hóa vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao, từng bước giảm nghèo hiệu quả. Kinh tế vùng đồng bào dân tộc Khmer có bước phát triển, đời sống được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Giảm mạnh số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer

Đến cuối năm 2022, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm còn 95 hộ, chiếm 1,5% số hộ dân tộc Khmer. Các chương trình mục tiêu giảm nghèo, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc Khmer nói riêng được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả. Công tác an sinh xã hội có bước chuyển biến tích cực, số hộ nghèo giảm, số hộ khá, giàu trong đồng bào dân tộc Khmer ngày càng tăng. Đến nay, trên địa bàn có 99% hộ đồng bào dân tộc Khmer sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% các xã, phường, thị trấn có đồng bào Khmer đều có trạm y tế; đội ngũ cán bộ y tế từng bước được chuẩn hóa, hầu hết các trạm y tế nơi có đông đồng bào Khmer đều có bác sĩ phục vụ khám, chữa bệnh; 100% xã, phường có cán bộ y học cổ truyền; các bệnh viện trên địa bàn đảm bảo xử lý chất thải y tế theo quy định đạt 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,35%...