Đắk Lắk: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số lãi lớn từ cây sầu riêng
Đắk Lắk hiện có sản lượng sầu riêng đứng thứ 2 cả nước, chỉ sau Tiền Giang.
Đắk Lắk: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số lãi lớn từ cây sầu riêng
Những năm gần đây, sầu riêng tiêu thụ thuận lợi với mức cao, bà con trồng sầu riêng ở Đắk Lắk có lãi lớn. Theo đó, giá thành sản xuất khoảng gần 20.000 đồng/kg, giá bán ra khoảng 40.000 đồng/kg.
Đắk Lắk: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số lãi lớn từ cây sầu riêng

Tại xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cây sầu riêng đã gắn bó với người dân xã từ năm 2004.

Đắk Lắk: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số lãi lớn từ cây sầu riêng

Các năm trước, giá sầu riêng bán tại vườn khoảng 30.000 - 40.000 đồng/kg thì vụ mùa sầu riêng năm 2023, giá bán trung bình đã lên đến khoảng 70.000 - 80.000 đồng/kg.

Đắk Lắk: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số lãi lớn từ cây sầu riêng

Năm 2023, sản lượng sầu riêng của xã Ea Yông đạt khoảng 30.000 tấn.

Đắk Lắk: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số lãi lớn từ cây sầu riêng
Sầu riêng là cây có giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống của bà con, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người của xã Ea Yông đạt 62 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,2%.