Chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc
Lễ tế thần sông trong Lễ hội đua thuyền đuôi én được tổ chức tại huyện Nậm Nhùn.

Ông Hà Văn Ruệ - Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Nậm Nhùn cho biết: “Để giữ gìn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc, huyện đã đẩy mạnh công tác sưu tầm, lưu giữ những nét văn hóa truyền thống thông qua việc tổ chức, phục dựng những lễ hội, làn điệu dân ca, dân vũ. Phát huy tốt vai trò của các nghệ nhân, các đội văn nghệ quần chúng tại các địa phương trong công tác bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn”.

Một trong những việc làm cụ thể được huyện triển khai thực hiện trong những năm qua là chú trọng tổ chức các hoạt động, xây dựng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong tổ chức các hội thi, hội diễn, ngày hội văn hóa, thể thao trên địa bàn.

Các nội dung tại Ngày hội được gắn với nét văn hóa truyền thống của các dân tộc là màn trình diễn trang phục; phục dựng các lễ hội truyền thống, ca múa, ẩm thực và tổ chức các trò chơi dân gian như: đánh tù lu, bắn nỏ, đẩy gậy, đua thuyền… Đây là dịp để Nhân dân được giao lưu, giới thiệu bản sắc văn hóa của dân tộc mình, qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

Việc phục dựng các lễ hội, phong tục “Xăm cằm”, lễ "Vào nhà mới” của dân tộc Mảng; Lễ hội "Mìn Loóng Phạt" của dân tộc Cống; nghề đan lát của dân tộc Khơ Mú và cộng đồng các dân tộc... vốn đang dần mai một cũng luôn được huyện quan tâm, thực hiện.

Phát huy vai trò “nòng cốt” của các nghệ nhân trong công tác sưu tầm, truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống. Là nghệ nhân am hiểu về đàn tính, hát Then - một trong những làn điệu dân ca, dân vũ đặc sắc của dân tộc Thái, nghệ nhân Lâm Văn Điện ở bản Nậm Ty (xã Nậm Hàng) không chỉ trực tiếp trình diễn mà còn tích cực tham gia công tác truyền dạy, lưu giữ các điệu múa then, đàn tính tại địa phương.

Chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc
Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) tổ chức nhiều hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc thông qua các Lễ hội

Nghệ nhân Lâm Văn Điền chia sẻ: “Hát then, đàn tính là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của dân tộc Thái. Tuy nhiên hiện nay, số người biết nắm rõ và biểu diễn được loại hình này rất ít. Để lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc, tôi đang cố gắng sưu tầm và truyền dạy lại để không bị mai một”.

Cùng với đó, huyện chú trọng công tác xây dựng thiết chế văn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở sinh hoạt văn hóa cộng đồng; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Duy trì hoạt động của các đội văn nghệ tại các bản, xã, thường xuyên luyện tập các điệu múa, làn điệu truyền thống, biểu diễn phục vụ Nhân dân vào các dịp lễ, tết … đã góp phần không nhỏ trong công tác gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn.

Ông Vũ Tiến Hóa - Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Nhùn cho biết: “Để làm tốt công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, trong thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc đồng sức, đoàn kết lưu giữ bản sắc văn hóa; phối hợp tốt với các ngành liên quan nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng lễ hội truyền thống các dân tộc, nhất là dân tộc thiểu số. Gắn việc gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh...”.