Song song với việc tạo nguồn nông sản chất lượng, Bắc Kạn còn rất nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm này. Đến nay, toàn tỉnh có 182 sản phẩm được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử VoSo và sàn thương mại điện tử Postmart.

Mới đây nhất, Hợp tác xã (HTX) Tài Hoan và HTX Nông nghiệp Tân Thành đã có sản phẩm lên sàn thương mại điện tử https://www.alibaba.com một trong 10 sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, để mở rộng cho các sản phẩm địa phương, tỉnh đã hỗ trợ 8 đơn vị xây dựng website bán hàng, tiếp thị sản phẩm, hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ nhóm được tập huấn kỹ thuật về kỹ năng tham gia các sàn thương mại điện tử... qua đó quảng bá sản phẩm hàng hóa của tỉnh đến với người tiêu dùng địa phương cũng như trong cả nước.

Đẩy mạnh việc bán sản phẩm của bà con dân tộc thiểu số trên sàn thương mại điện tử
Đẩy mạnh việc bán sản phẩm của bà con dân tộc thiểu số trên sàn thương mại điện tử

Ngoài ra, tỉnh cũng tích cực hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tư vấn, hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho những sản phẩm có tiềm năng; hướng dẫn lập hồ sơ công bố phù hợp với quy định về an toàn thực phẩm.

Hiện tại, tỉnh đã xây dựng và vận hành sàn thương mại điện tử Bắc Kạn tại địa chỉ backanmarket.vn. Đây là kênh quảng bá, mua bán hàng hóa sản phẩm dịch vụ trực tuyến do tỉnh Bắc Kạn xây dựng, phát triển và vận hành với sự đồng hành hỗ trợ của Công ty TNHH Tập đoàn Kim Nam. Đến nay, đã có gần 200 sản phẩm OCOP và nông sản tỉnh Bắc Kạn được đăng tải thông tin, mua bán trực tuyến tại sàn thương mại điện tử Bắc Kạn.