Đồng bào Lản Nhì Thàng giảm nghèo bền vững nhờ chuyển dịch cơ cấu sản xuất
Bản du lịch cộng đồng Tô Y Phìn (xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ). Ảnh TL minh họa

Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế

Xã Lản Nhì Thàng hiện có 689 hộ với 60% là dân tộc Dao. Hơn chục năm về trước, Lản Nhì Thàng vẫn được biết đến là xã còn nhiều khó khăn, vất vả. Cơ sở hạ tầng không đồng bộ, một số bản chưa có điện; cái ăn, cái mặc của người dân thiếu; đường đi về các bản là đường đất với vô số ổ trâu, ổ gà. Tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, “Đông con nhiều của”, “Trời sinh voi trời sinh cỏ” và tệ nạn ma túy tồn tại khiến đói nghèo mãi bủa vây.

Xác định việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - giảm nghèo bền vững nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân là nhiệm vụ hàng đầu. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp đồng thời kết hợp với các trương trình dự án của Nhà nước nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển như: 3 chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, chương trình 30a, 120, chương trình xây dựng nông thôn mới… Cùng với đó, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cây con giống mới có năng suất cao vào chăn nuôi sản xuất, tích cực vận động nhân dân tham gia các lớp tập huấn, đào tạo ngắn hạn do tỉnh, huyện tổ chức.

Đến hết năm 2021, xã Lả Nhì Thàng hoàn thành xong 16/19 tiêu chí nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 18,31%.

Đến nay toàn xã, đã có 162 ha diện tích trồng lúa nước, ngô là 400 ha, 168,61 ha cây chè, 63,3 ha cây thảo quả..v..v.. Nhờ vậy số hộ nghèo trong xã chỉ còn chiếm 53,27 %, bình quân thu nhập đầu người là 19 triệu đồng/người/năm. Anh Phàn Lao Lủ, bản Chiêu Sải Phìn, xã Lản Nhì Thàng cho biết: Những năm qua, tôi được cấp ủy chính quyền xã tạo điều kiện cấp giống lúa, giống cây chè, cây mắc ca và giống vật nuôi. Gia đình tôi đã chăm chỉ làm ăn, đến nay, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn trước nhiều, các con được học hành đầy đủ.

Tăng thu nhập từ việc chăn nuôi gia súc, gia cầm

Đồng bào Lản Nhì Thàng giảm nghèo bền vững nhờ chuyển dịch cơ cấu sản xuất
Nhân dân xã Lản Nhì Thàng tham gia mô hình chăn nuôi dê sinh sản. Ảnh TL minh họa

Để khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai vừa để tăng thu nhập, cấp ủy chính quyền xã nơi đây còn khuyến khích nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm. Hiện toàn xã có 4.460 con gia súc, 6.654 con gia cầm các loại. Cùng với đó, xã Lản Nhì Thàng còn vận động nhân dân tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hiện xã đã đạt 17/19 tiêu chí về XDNTM, 7/9 bản đạt bản văn hóa và 585 hộ gia đình đạt văn hóa các cấp đồng chí Chang A Dua, Phó Chủ tịch UBND xã Lản Nhì Thàng cho biêt: (Để giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục triển khai các lớp tập huấn, hỗ trợ các cây con giống mới vào sản xuất. Tạo điều kiện để các hộ nghèo được vay vốn theo các chương trình mục tiêu quốc gia từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững cho Nhân dân.

Hiện, mặc dù còn nhiều khó khăn song dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền xã Lản Nhì Thàng cùng với sự ủng hộ, nhất trí một lòng của nhân dân, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vừng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân sẽ được xã Lản Nhì Thàng thực hiện tốt trong những năm tiếp theo./.

Hằng năm người dân xã Lả Nhì Thàng gieo trồng 567ha cây lương thực có hạt, 65ha cây nông nghiệp ngắn ngày, chăm sóc và trồng mới hơn 168ha chè, 50ha cây mắc-ca; 63,3ha thảo quả, 77,5ha cây ăn quả (chủ yếu là chuối)... Chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa với tổng đàn gia súc, gia cầm gần 13. 100 con. Với tổng diện tích rừng trên 3. 600 ha, người dân trong xã đã thu về 3,6 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng.