Hà Nội dành nguồn lực hơn 2.144 tỷ đồng để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TL

Sáng 24/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố, nghe báo cáo về kết quả triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, trên địa bàn Thủ đô có gần 108 nghìn người DTTS thuộc 50/53 DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã; chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Đồng bào các DTTS sống quần cư thành thôn ở 5 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và Mỹ Đức, dân số trên 55.000 người.

Những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được thành phố quan tâm và ưu tiên dành nguồn lực lớn thông qua đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố đã cân đối dành nguồn lực hơn 2.144 tỷ đồng để thực hiện chương trình, đến nay đã bố trí hơn 1.172 tỷ đồng. Sau gần 3 năm thực hiện, thành phố đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2025 nghị quyết của Quốc hội (19/35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu).

Nổi bật, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%...

Đối với các chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng 2030; hiện nay tiếp tục triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành (14 chỉ tiêu) theo nghị quyết của Quốc hội và kế hoạch của UBND thành phố; còn 2 chỉ tiêu, gồm: Thu nhập bình quân của người DTTS; chỉ tiêu xã đạt nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn khó khăn, dự báo đến năm 2025 khó hoàn thành.

Ngoài ra, thành phố đã bố trí vốn cho 95/114 dự án đầu tư xây dựng cơ bản, đạt 83% kế hoạch với kinh phí đã bố trí hơn 1.050 tỷ đồng, đạt 71,76% kế hoạch; đã thực hiện giải ngân được 883,548 tỷ đồng, đạt 83%; đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư 52 dự án, còn lại 15 dự án cơ bản hoàn thành, 13 dự án đang thi công, 15 dự án chuẩn bị khởi công, dự kiến hoàn thành và cơ bản hoàn thành trong năm 2025...

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã nêu nhiều ý kiến nhằm giúp thành phố sớm hoàn thành các mục tiêu đã nêu tại Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021 - 2030.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận nỗ lực, quyết tâm và sự cố gắng của UBND TP các sở, ban, ngành, UBND các địa phương luôn quan tâm dành nguồn lực hỗ trợ đồng bào DTTS, miền núi nhằm hướng tới mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, giải quyết việc làm, chăm sóc sức khỏe cho người dân...

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tăng cường tuyên truyền về các mục tiêu phát triển vùng đồng bào DTTS theo các nghị quyết của trung ương và Thành ủy Hà Nội, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030…

Đồng thời, thành phố sẽ ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân DTTS và miền núi. Đối với 35 dự án mới của các huyện đề xuất, thành phố sẽ nghiên cứu đề xuất HĐND TP điều chỉnh, bổ sung, cập nhật vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư giai đoạn 2025 - 2030.