Hà Nội ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
Hà Nội ưu tiên nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: TL

Theo UBND TP. Hà Nội, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2021 – 2030 (giai đoạn 1: 2021-2025) được triển khai thực hiện đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS Thủ đô.

Đến nay, thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025 theo nghị quyết của Quốc hội. Đối với các chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu đến năm 2025, định hướng 2030 theo nghị quyết Quốc hội và kế hoạch của thành phố đang được các cấp, các ngành triển khai thực hiện tích cực, dự kiến, đến năm 2025, thành phố sẽ cơ bản hoàn thành.

Theo thống kê năm 2019, trên địa bàn TP. Hà Nội có gần 108.000 người dân tộc thiểu số thuộc 50/53 dân tộc thiểu số sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả hầu hết 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn được thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đảm bảo, đầy đủ kịp thời.

Giai đoạn 2021-2025, thành phố đã ưu tiên dành nguồn lực lớn với hơn 2.144 tỷ đồng để thực hiện chương trình. Đến nay, đã bố trí hơn 1.172 tỷ đồng để hỗ trợ các huyện vùng đồng bào DTTS. Sau gần 3 năm triển khai thực hiện, đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đến năm 2025 của Quốc hội (19/35 chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu). Nổi bật, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố; tỷ lệ học sinh mẫu giáo 5 tuổi đến trường đạt trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học đến trường đạt trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%...

Về kết quả thực hiện các dự án nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đến nay, thành phố đã bố trí vốn cho 95/114 dự án, đạt 83% kế hoạch với kinh phí đã bố trí hơn 1.050 tỷ đồng; đã thực hiện giải ngân được 883,548 tỷ đồng (đạt 83%); đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư 52 dự án, còn lại 15 dự án cơ bản hoàn thành, 13 dự án đang thi công, 15 dự án chuẩn bị khởi công, dự kiến hoàn thành và cơ bản hoàn thành 2025.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, thời gian qua, thành phố đã chủ động và sớm cụ thể hoá các chỉ tiêu để thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.

Để chương trình phát huy hiệu quả hơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thời gian tới, thành phố phải rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu để cụ thể hoá trong quá trình thực hiện, trong đó có các chỉ tiêu theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Đồng thời, thành phố ưu tiên bố trí đủ nguồn lực để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình. Đối với 35 dự án mới của các huyện đề xuất, thành phố nghiên cứu tiếp tục đề xuất HĐND thành phố điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các dự án thực sự cần thiết vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tạo điều kiện thuận lợi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và đầu tư giai đoạn 2025-2030. Đối với các đề án, dự án nguồn vốn sự nghiệp, cần khẩn trương rà soát tổng thể, tổng hợp, điều chỉnh kịp thời để tổ chức thực hiện...

Bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu TP. Hà Nội tập trung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch; chủ động ngăn chặn, kiên quyết đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.../.