Toàn cảnh buổi trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh. Ảnh. Đinh Yến
Quang cảnh buổi trao kinh phí hỗ trợ cho các em học sinh.

Theo đó, Chương trình đã trao kinh phí cho 71 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại 3 xã biên giới là Ia Dom, Ia Nan và Ia Pnôn; mỗi em được hỗ trợ 9,2 triệu đồng. Tổng kinh phí của đợt trao này là hơn 653 triệu đồng được trích từ nguồn dự toán ngân sách Nhà nước chi sự nghiệp mục tiêu quốc gia.

Được biết, các em học sinh sẽ dành số tiền trên để mua dụng cụ học tập, phương tiện đến trường và trang trải cuộc sống. Chương trình nhằm giúp các em học sinh dân tộc thiểu số khó khăn ở các xã biên giới vươn lên trong học tập.