Quảng Ninh: Đẩy mạnh giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Ngân hàng CSXH TP Hạ Long giải ngân vốn vay cho người dân.

Một trong những “chìa khóa” giảm nghèo vùng đồng bào DTTS được triển khai hiệu quả trong thời gian qua là các địa phương đã triển khai cho vay tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác để phát triển kinh tế.

Các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đã huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội (CSXH), ưu tiên tập trung cho địa bàn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo; triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng tại địa bàn vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, với sự đa dạng về đối tượng, mục đích vay từ Ngân hàng CSXH.

Trong năm 2021 và 2022, tỉnh Quảng Ninh đã phân bổ gần 200 tỷ đồng vốn ngân sách ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH để cho vay, giải quyết việc làm tại 64 xã thuộc vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đến nay, từ nguồn vốn ủy thác, Ngân hàng CSXH đã thực hiện cho vay với trên 1.800 lượt khách hàng, số tiền vay gần 140 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu của tỉnh Quảng Ninh.

Năm 2023, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 53.062 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và xây dựng triển khai chuẩn nghèo mới; chỉ tiêu liên quan đến người dân nông thôn được cung cấp nước sạch qua hệ thống nước cấp...

Ông Chìu A Sám (xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà) cho biết: "Năm 2021, gia đình tôi vay 150 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH tỉnh. Nhờ nguồn vốn vay, gia đình đã mua con giống, mở rộng được hệ thống chuồng trại để phát triển chăn nuôi, từng bước vươn lên phát triển kinh tế gia đình, làm giàu.

"Tôi thấy, đây là nguồn vốn vay hết sức thiết thực và hợp lý, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống, chuyển biến nhận thức, cách thức sản xuất kinh doanh cho hàng nghìn hộ đồng bào DTTS. Chương trình còn giúp cho các hộ nghèo, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn quen dần với cơ chế thị trường, tiếp cận được những nguồn vay hiệu quả để phát triển kinh tế".

Triển khai tín dụng chính sách còn là một trong những biện pháp quan trọng hạn chế tình trạng "tín dụng đen” ở vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. Các chương trình cho vay đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương.

Quảng Ninh: Đẩy mạnh giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Hướng dẫn bà con dân tộc cài Zalo và một số App trên điện thoại thông minh.

Để thực hiện giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững cho vùng đồng bào DTTS, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là đào tạo nghề cho lao động trẻ để chuyển đổi cơ cấu lao động, cơ cấu nông thôn gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC) là người DTTS và người công tác tại vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các mục tiêu về phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tổ chức lại sản xuất vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, gia tăng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa...

Sở Công thương, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 556 sản phẩm OCOP, trong đó có 267 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, với 219 chủ thể cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia. Trong đó, vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo có 116 sản phẩm tham gia chương trình, với 60 cơ sở và có 39 sản phẩm đạt 3 sao và 14 sản phẩm đạt 4 sao.

Đặc biệt, những năm qua, tỉnh luôn chú trọng sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo. Theo đó, tỉnh đã xây dựng kế hoạch 5 năm (2021-2025) thực hiện Chương trình tổng thể phát triển tại vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo.

Trong đó, về hạ tầng kinh tế - xã hội, dự kiến tập trung đầu tư, hỗ trợ đầu tư 101 công trình hạ tầng động lực, thiết yếu với 26 công trình giao thông, 30 công trình thủy lợi, 15 công trình giáo dục, 6 công trình y tế, 10 công trình văn hóa, 2 công trình chợ thương mại, 12 công trình nước sinh hoạt.

Năm 2022, tỉnh phân bổ vốn ngân sách cho chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi là 715 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ đầu tư hạ tầng là 565 tỷ đồng và đã giải ngân là trên 426,189 tỷ đồng, đạt 75,43% chỉ tiêu kế hoạch giao...

Thông qua các chương trình đã giúp cho người dân vùng đồng bào DTTS nâng cao đời sống, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, năm 2022 mức giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh ước 0,34%, vượt chỉ tiêu kế hoạch 0,23%.

Tỉnh Quảng Ninh cũng ưu tiên bố trí nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người, giáo dục, y tế, nhất là đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2022, 100% địa phương cấp xã, cấp huyện và tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM); toàn tỉnh bước vào giai đoạn xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu gắn với đô thị hóa văn minh, hiện đại, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí và cuộc sống nhân dân, từng bước vững chắc thu hẹp nhanh chênh lệch vùng miền.