Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Minh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, năm 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 90 phê duyệt Chương trình mục tiếu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Tập huấn báo chí về hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Bà Nguyễn Minh Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị tập huấn nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết của các phóng viên về mục tiêu, nội dung của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tăng cường sự phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí.

Tập huấn báo chí về hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Ông Đinh Xuân Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc) thông tin về các chính sách giảm nghèo về thông tin

Chia sẻ tại hội nghị, ông Đinh Xuân Thắng - Phó vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc - cho biết, thông tin là một trong 5 dịch vụ xã hội cơ bản trong chuẩn nghèo đa chiều. Một số chính sách giảm nghèo thông tin giai đoạn 2016-2020 đã được thực hiện như: cung cấp dịch vụ bưu chính công ích, cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, hỗ trợ báo chí cung cấp thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi; hỗ trợ tiếp cận thông tin qua các chương trình MTQG.

Đến giai đoạn 2021-2025, một số chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin bao gồm: tiếp tục thực hiện 2 chính sách như giai đoạn cũ là cung cấp dịch vụ bưu chính công ích; hỗ trợ hoạt động báo chí cung cấp thông tin cho đồng bào DTTS và miền núi. Chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (theo chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến 2025); chính sách hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi).

Theo ông Thắng, mặc dù đã được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ, đầu tư phát triển, nhưng do xuất phát điểm thấp nên việc tiếp cận thông tin với vùng DTTS và miền núi hiện vẫn còn nhiều hạn chế.

Do vậy, việc quan tâm về mọi mặt cho các tỉnh miền núi và DTTS cũng như hỗ trợ truyền tải thông tin của các cơ quan báo chí có yếu tố quyết định trong công cuộc giảm nghèo thông tin theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước đề ra.

Để hỗ trợ đồng bào DTTS và miền núi tiếp cận thông tin giai đoạn 2021- 2025, ông Thắng cho rằng công tác truyền thông chính sách rất quan trọng. Ông cũng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong vấn đề này.

Tập huấn báo chí về hỗ trợ tiếp cận thông tin đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
TS. Nguyễn Quang Hòa chia sẻ về nghiệp vụ báo chí.

Tại buổi tập huấn, đông đảo phóng viên, nhà báo từ các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương khu vực gần Hà Nội còn được nghe TS. Nguyễn Quang Hòa - Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền trao đổi nghiệp vụ báo chí. Theo đó, TS. Hòa đã chia sẻ về kỹ năng viết bài, thông tin tuyên truyền về vùng đồng bào dân tộc, miền núi. Trong đó nhấn mạnh các kỹ năng chọn đề tài, cách đặt title... cho đến cách viết cho từng đối tượng (người làm chính sách, đồng bào...) và những lưu ý khi viết về các vùng miền núi DTTS.

Tại Quyết định số 90/2018/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2021, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ thực hiện dự án về triển khai dự án giảm nghèo về thông tin. Mục tiêu cụ thể của dự án là nâng cao năng lực truyền thông, kỹ năng viết bài cho phóng viên, biên tập viên trong công tác truyền thông, các nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu cho xã hội nhất là tới các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo… tới những người dân sinh sống trên các địa bàn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào DTTS.