Infographics: Sóc Trăng bàn giao 3.496 căn nhà cho hộ nghèo, khó khăn