Khu vực phía Nam đã giải ngân được hơn 701 tỷ đồng