Quán triệt và cụ thể hóa thực hiện Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN) về tổ chức diễn đàn chia sẻ, vận động nhân rộng các sáng kiến và giải pháp thông tin tuyên truyền, vận động phát triển hội viên tại vùng tôn giáo.

Đồng Tháp: Nhiều mô hình phụ nữ tôn giáo đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Phiên chợ kết nối nông sản, thực phẩm an toàn thu hút rất đông phụ nữ tham gia. Ảnh: Văn Nam.

Ban Thường vụ HLHPNVN các tỉnh, thành đã hướng dẫn các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tôn giáo tham gia hoạt động hội bằng những việc việc làm hiệu quả, thiết thực góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh tại địa phương.

Tại tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có 75 mô hình tổ phụ nữ tôn giáo với 1.347 thành viên gồm: 13 Tổ phụ nữ tôn giáo với an toàn thực phẩm với 150 thành viên; 10 tổ phụ nữ tôn giáo với an toàn giao thông, với 103 thành viên; 9 tổ phụ nữ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường với 192 thành viên; 15 tổ phụ nữ tôn giáo từ thiện xã hội với 443 thành viên; 28 tổ phụ nữ tôn giáo với an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, với 459 thành viên….

Tín đồ tôn giáo tham gia Ban Chấp hành HLHPNVN từ cấp tỉnh đến cơ sở là 20 ủy viên (cấp tỉnh: 2 ủy viên; cấp huyện 9 ủy viên; cơ sở 9 ủy viên). Đa dạng hóa các hình thức hoạt động, đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiêu biểu của các tôn giáo lan tỏa tích cực.

Nhiều mô hình đã từng bước xây dựng và phát huy được vai trò tích cực của lực lượng nòng cốt trong chị em phụ nữ tôn giáo. Mô hình "Phụ nữ nói không với thực phẩm không an toàn" ở cả góc độ tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh; thí điểm và nhân rộng mô hình "Chợ bảo đảm an toàn thực phẩm", đồng thời vận động, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm đặc thù OCOP;

Các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, cung ứng nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn do phụ nữ tham gia quản lý… đã góp phần hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, phát huy giá trị tích cực tôn giáo trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm, đấu tranh các biểu hiện lệch lạc trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng.