Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo và Tin Lành được công nhận tư cách pháp nhân và hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật; với 74 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 790 cơ sở tôn giáo.

Phát huy sự gắn kết các tôn giáo tỉnh Hà Nam
Phát huy sự gắn kết các tôn giáo tỉnh Hà Nam. Ảnh: T.L

Toàn tỉnh có 170 chức sắc, hơn 600 nhà tu hành, hơn 570 chức việc và trên 290 nghìn tín đồ các tôn giáo, chiếm 34,4% dân số của tỉnh. Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hoạt động tuân thủ gắn bó, đồng hành với dân tộc, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và quy định của giáo hội.

Các chức sắc, chức việc nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, gắn bó đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn.

Việc này thể hiện vai trò trách nhiệm của các tôn giáo đối với đất nước, với dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức lan tỏa, tác động tích cực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam tiếp tục là cầu nối, phối hợp giữa các cấp các ngành, chính quyền các cấp với các tôn giáo giải quyết những vấn đề phát sinh trong tôn giáo theo quy định; tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh sinh hoạt tôn giáo theo hiến chương, điều lệ và các quy định của pháp luật. Hoạt động này đã tạo sự gắn bó, tin tưởng giữa cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội với chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.