Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, ông Dương Sà Kha đã thăm hỏi, chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, Linh mục Trương Minh Hải và bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành.

Sóc Trăng: Mặt trận Tổ quốc thăm chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh
Sóc Trăng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thăm, chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp Giáng sinh. Ảnh: CTV

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng thông tin về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, kết quả công tác mặt trận năm 2023 và một số nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2024. Qua đó, ông đã ghi nhận những đóng góp tích cực của linh mục, của bà con giáo dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chương trình an sinh xã hội của tỉnh trong năm 2023.

Ông Dương Sà Kha cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Sóc Trăng tiếp tục vận động các chức sắc, bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động... nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong năm 2024.

Thay mặt Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Sóc Trăng, Linh mục Trương Minh Hải đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và khẳng định, sẽ cùng với Mặt trận tuyên truyền, vận động bà con giáo dân, tín hữu thực hiện tốt trách nhiệm của người công dân, sống “tốt đời, đẹp đạo”, kính Chúa, yêu nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.