Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thông qua các chủ trương, chính sách thúc đẩy đoàn kết tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ tuyên truyền chủ trương, chính sách và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Ban Tôn giáo Chính phủ tuyên truyền chủ trương, chính sách và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: B.T.G

Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga đánh giá cao tinh thần đoàn kết, luôn hướng về đất nước và ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - trong đó có một bộ phận không nhỏ là kiều bào có tín ngưỡng, tôn giáo - đối với thành công của công cuộc đổi mới đất nước cũng như nâng cao vai trò, vị thế, mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam đối với quốc tế.

Trong những năm qua, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, đặc biệt là các chức sắc, nhà tu hành người Việt Nam ở nước ngoài luôn là chỗ dựa vững chắc về mặt tinh thần, hướng dẫn và giúp đỡ kiều bào phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết hướng về quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc dân tộc, giá trị đạo đức tôn giáo của người Việt.

Phó Trưởng ban Trần Thị Minh Nga mong muốn các chức sắc, chức việc, nhà tu hành và thân nhân kiều bào cũng như các cơ quan liên quan quan tâm hơn nữa đến sinh hoạt tôn giáo của kiều bào là tín đồ tôn giáo ở nước ngoài, cũng như khi về nước.

Chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo và thân nhân kiều bào tiếp tục là kênh tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng có tín ngưỡng, tôn giáo và các tổ chức nước ngoài. Nhà nước cũng luôn tạo điều kiện cho kiều bào trong sinh hoạt tôn giáo, phát huy truyền thống yêu nước, giá trị văn hóa đạo đức dân tộc./.