Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Yên Bái.
Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Yên Bái.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông đã gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân trong Giáo xứ Yên Bái.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Giáo xứ Yên Bái trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng chí Giàng A Tông nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm, tạo điều kiện cho đồng bào các tôn giáo sinh hoạt, tín ngưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí mong muốn các chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt giáo xứ, Linh mục Chính xứ Nguyễn Văn Tuyến - Quản xứ Yên Bái đã cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và khẳng định, Giáo xứ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương.