Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9

Sáng 28/11, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027.

Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với đại biểu dự đại hội.

Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội.

Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự đại hội.

Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 9.