Nhiều kết quả đạt được

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Giáo hội Phật giáo Việt Nam với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, sẽ chính thức diễn ra vào ngày 28 - 29/11/2022 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, TP Hà Nội, với sự tham dự của 1.091 đại biểu.

Với chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX là một sự kiện quan trọng được tiến hành theo Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau 5 năm hoạt động, Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Trị sự tổ chức Đại hội để tổng kết, đánh giá thành tựu Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022), đồng thời hoạch định đề ra phương hướng hoạt động Phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ VIII (2017-2022) đã phải đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng diễn ra trong phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã điều hành linh hoạt, sáng tạo các hoạt động Phật sự của Giáo hội. Các Ban, Viện trung ương, Ban Trị sự các cấp đã đạt được những mục tiêu, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ.

Công tác từ thiện an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, liên tục với giá trị hơn 7.000 tỷ đồng. Công tác ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời có sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong hệ thống chính trị, có hiệu quả thiết thực chung tay thực hiện tốt sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/11/2022
Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra thành công ở tất cả 63 tỉnh, thành phố

Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có giai đoạn phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, song công tác giảng dạy, đào tạo tại các cơ sở đào tạo của Giáo hội, các trường Trung cấp Phật học, các Học viện Phật giáo Việt Nam vẫn được duy trì và tiến hành thường xuyên vừa trực tiếp, vừa phối hợp với giảng dạy bằng hình thức trực tuyến đảm bảo chương trình đào tạo. Giáo hội đã đào tạo được 194 Tăng Ni tốt nghiệp Thạc sĩ Phật học; đã có 2.156 Tăng Ni sinh tốt nghiệp Cử nhân Phật học hệ chính quy; 842 Cử nhân Phật học hệ Đào tạo từ xa; hệ Cao đẳng Phật học đã có 689 Tăng Ni sinh tốt nghiệp; hệ Trung cấp Phật học đã có 1.246 Tăng Ni sinh tốt nghiệp tại 34 Trường Trung cấp Phật học trong cả nước.

Giáo hội đã nghiệm thu và cho triển khai các thành tựu của 4 đề án lớn về văn hóa Phật giáo: Pháp phục Phật giáo Việt Nam, Kiến trúc Phật giáo Việt Nam, Ngôn ngữ Phật giáo Việt Nam, Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam. Thành tựu của các đề án này làm cơ sở khoa học để đưa ra được hệ giá trị bất biến trong văn hóa Phật giáo Việt Nam và truyền thống văn hóa dân tộc, đồng thời mở ra không gian sáng tạo, đưa vào đó dấu ấn của thời đại. Kinh sách Phật giáo đã được dịch ra tiếng Việt, ngôn ngữ Việt hóa phù hợp và dễ hiểu cho Phật tử và những người yêu mến đạo Phật, tập hợp hình thành bộ kinh tụng chung cho tất cả Tăng Ni toàn Giáo hội trong nghi thức đại lễ quốc gia.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cử và tổ chức hàng trăm đoàn của Giáo hội đi thăm viếng Phật giáo các nước, tham dự các hội thảo Phật giáo quốc tế làm tăng cường tình hữu nghị và làm sâu sắc mối quan hệ quốc tế. Đồng thời, Giáo hội đón tiếp nhiều vị nguyên thủ, lãnh đạo các nước đến thăm viếng Giáo hội và các chùa khi đến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Hoạt động quốc tế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tập trung vào các hoạt động tham gia cứu trợ nhân đạo quốc tế như: Đã ủng hộ chính phủ và nhân dân Lào, Campuchia, Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka tiền và vật tư y tế giúp đỡ trong phòng, chống dịch Covid-19 trị giá hàng triệu đô la Mỹ, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ tập trung thảo luận và quyết tâm thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước, cũng như ở nước ngoài trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, chương trình tổng quát mà Đại hội hướng tới như : nêu cao kỷ cương, giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của Tăng Ni, Phật tử là trên hết, trước hết. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng, phát triển Giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế. Vững vàng kiên định trên con đường phụng sự theo lý tưởng: Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội.

Nâng cao năng lực quản trị hành chính và điều hành hoạt động Phật sự của Giáo hội. Xây dựng Giáo hội số theo xu thế thời đại. Kiện toàn và hoàn thành các trung tâm điều hành điện tử của hai văn phòng Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương.

Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 - 29/11/2022
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đặt mục tiêu sẽ kiện toàn và hoàn thành các trung tâm điều hành điện tử của hai văn phòng Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương.

Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua ích nước, lợi dân, ích đạo, lợi đời, chung tay cùng đồng bào và Nhân dân cả nước phấn đấu cho mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sự nghiệp hoằng dương giáo pháp của Đức Phật vào mọi mặt của đời sống xã hội. Đổi mới, sáng tạo trong phương thức hướng dẫn tín đồ Phật tử. Hướng dẫn các pháp môn thực hành của Phật giáo phù hợp với xã hội hiện đại, với mọi tầng lớp trong xã hội góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng và làm đẹp nền đạo đức xã hội.

Ngoài ra, phát huy tinh thần nhập thế của đạo Phật, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục Phật giáo trên cả hai lĩnh vực: đào tạo Tăng Ni và tham gia vào nền giáo dục xã hội. Nâng cao chất lượng đào tạo, đa dạng loại hình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hành giáo pháp tại các cơ sở đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và một số mục tiêu khác…

Đồng hành cùng với sự đổi mới của đất nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có nhiều thành tích trong công tác chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Giáo hội đã thành lập Ban Điều phối Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Lào, nâng số Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài là 22 Hội Phật tử Việt Nam ở các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, và châu Phi. Giáo hội đã thiết lập mối liên lạc thường xuyên hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử Việt Nam ở 35 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các Hội Phật tử, Trung tâm văn hóa Phật giáo là trung tâm đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nơi giao lưu chia sẻ hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau của cộng đồng, giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.