Gần 2.600 bài dự thi tìm hiểu giá trị về tín ngưỡng, tôn giáo
Ảnh minh họa

Hưởng ứng cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội” do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã triển khai trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động và thu hút được 2.566 bài dự thi của các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã và các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, để cuộc thi đạt chất lượng và lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực tham gia Cuộc thi.

Các bài dự thi tập trung nêu bật những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội; vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc phát huy giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhiều bài dự thi có nội dung đấu tranh, phản bác các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân; làm rõ vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo. Tiêu biểu có CĐCS Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ bàng, LĐLĐ các huyện: Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa…

Kết quả cuộc thi cấp tỉnh có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 6 giải khuyến khích. LĐLĐ tỉnh đã lựa chọn, tập hợp những bài dự thi tiêu biểu, chất lượng nhất, bảo đảm về nội dung và hình thức để gửi tham gia dự thi cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam.