Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 3 tôn giáo là Phật giáo, Công giáo và Tin lành được công nhận tư cách pháp nhân và hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật; với 74 tổ chức tôn giáo trực thuộc, 790 cơ sở tôn giáo. Toàn tỉnh có 170 chức sắc, hơn 600 nhà tu hành, hơn 570 chức việc và trên 290 nghìn tín đồ các tôn giáo, chiếm 34,4% dân số của tỉnh.

Chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo hoạt động gắn bó, đồng hành với dân tộc, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và quy định của giáo hội.

Hà Nam: Hoạt động tôn giáo góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Toàn cảnh Tọa đàm Một số nét về hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Nam góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ảnh: TL.

Các chức sắc, chức việc nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc, gắn bó đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong tỉnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn. Qua đó thể hiện vai trò trách nhiệm của các tôn giáo đối với đất nước, với dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức lan tỏa, tác động tích cực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu, chức sắc, chức việc các tôn giáo đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung vào việc tuyên truyền, vận động các tín đồ, phật tử, tín hữu trong việc tuân thủ quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện đồng thời trao đổi, chia sẻ mang tính xây dựng những vấn đề như: giáo dục, y tế đến công tác xã hội từ thiện nhân đạo, xóa đói giảm nghèo, công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, ngăn chặn, xử lý các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới, đạo lạ hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chia sẻ một số thuận lợi, khó khăn trong công tác tham mưu quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo theo địa bàn quản lý./.