Đại hội có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu, với chủ đề “Kỷ cương-trách nhiệm-đoàn kết-phát triển”, tại Đại hội lần này, Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá thành tựu phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022); hoạch định phương hướng hoạt động phật sự, nhiệm vụ chiến lược phát triển Giáo hội trong 5 năm tiếp theo của nhiệm kỳ IX (2022-2027).

Đại hội IX sẽ cử hành nghi thức suy tôn Đức pháp chủ và Hội đồng chứng minh; suy cử Chủ tịch và Hội đồng trị sự nhiệm kỳ 2022-2027, tấn phong giáo phẩm; tiến hành tu chỉnh Hiến chương; tuyên dương khen thưởng các tập thể ban, viện trung ương, ban trị sự và cá nhân chư tôn đức tăng ni, cư sĩ phật tử thành viên Giáo hội.

Hơn 1.000 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc
Các đại biểu tham dự phiên trù bị. Ảnh: Giáo hội phật giáo

Một trong những vấn đề trọng tâm của Đại hội lần này, đó là việc tu chỉnh Hiến chương, nêu cao kỷ cương, giới luật để gìn giữ và tiếp tục đề cao giá trị Phật giáo trong xã hội hiện đại; trong đó, có nội dung xác định tài sản chung và tài sản cá nhân cũng như quy định rõ hơn về việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho chùa, không cấp cho nhà tu hành.

Trong số 12 mục tiêu chương trình tổng quát trong nhiệm kỳ mới (2022-2027) được thảo luận tại Đại hội, nhiệm vụ "Nêu cao kỷ cương, giới luật" được đặt lên hàng đầu.

Trước đó, chiều 27/11, Phiên trù bị của Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 đã diễn ra để chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội vào sáng 28/11./.