Trao đổi với phóng viên TBTCVN, ông Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Ban Tôn giáo, Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho hay, muốn hiểu rõ, toàn diện về quan điểm, lập trường, tính ưu việt của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo thì cuốn Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” sẽ giúp bạn điều này.

Những điều hữu ích từ Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”
Những điều hữu ích từ Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”. Ảnh: CTV

Trước đó, vào tháng 3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo Chính phủ đã cho ra mắt ấn phẩm Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam”, nhằm giúp độc giả trong và ngoài nước hiểu rõ và đầy đủ về chính sách tôn giáo, đời sống tôn giáo ở nước ta.

Theo Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Nguyễn Tiến Trọng, sách trắng khẳng định các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, Nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo: "Không một cá nhân, tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm". Người dân cũng hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng, tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số, vốn chiếm khoảng 14% dân số.

Việt Nam hiện có trên 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số cả nước. Phật giáo chiếm số lượng nhiều nhất cả về tín đồ lẫn cơ sở thờ tự, kế đến là Công giáo. Cho đến nay, Nhà nước Việt Nam đã công nhận 36 tổ chức tôn giáo, cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho 4 tổ chức và 1 pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo. Theo đó, các hoạt động tôn giáo như: đào tạo chức sắc, xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự, quan hệ quốc tế,…) của tổ chức, cá nhân tôn giáo diễn ra thuận lợi theo quy định của pháp luật, đã và đang đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của đông đảo quần chúng nhân dân và có những đóng góp tích cực đối với đời sống xã hội.

Sách trắng “Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam” dày 132 trang gồm 03 chương: Giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở Việt Nam; quan điểm của Đảng về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo quy định trong Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; những quy định về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; thành tựu, thách thức và ưu tiên của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Phần phụ lục giới thiệu một số hình ảnh về tôn giáo, đời sống tôn giáo ở Việt Nam; số liệu về tôn giáo; danh mục tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; Điều 24, Hiến pháp 2013 của nước CHXHCN Việt Nam.