Sơn La: Các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh
Đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm việc với UBND tỉnh Sơn La. Ảnh: TL

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện tỉnh Sơn La cho biết, trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, các chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo tỉnh Sơn La luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật và văn bản của Trung ương, của tỉnh về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; không có vụ việc phức tạp, điểm nóng làm ảnh hưởng đến tỉnh hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 34.511 tín đồ theo tôn giáo Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cơ đốc giáo ở 12 huyện, thành phố. Có 63 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được xếp hạng các cấp, được quản lý, phát huy tốt giá trị, phục vụ có hiệu quả nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của Nhân dân và du khách.

Cũng tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đề nghị, tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Bộ Nội vụ về công tác tín ngưỡng, tôn giáo. Làm tốt công tác quản lý hoạt động truyền bá, nhất là trên không gian mạng; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiếp tục thực hiện công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn; việc phát triển du lịch tâm linh…

Những năm qua, các hoạt động tôn giáo ở tỉnh Sơn La được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tạo điều kiện; chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.