Tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo
Hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc cho người nghèo tại Phòng khám Mẫu Tâm (xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang). Ảnh: TL

Đại hội triệu tập 400 đại biểu chính thức là những linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước. Dự kiến đại hội sẽ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, một số ban, ngành và tôn giáo bạn.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm.

Đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023 - 2028; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo.

Cùng với đó là biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước sống “tốt đời, đẹp đạo” mà trọng tâm là thực hiện các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Theo dự thảo báo cáo của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phong trào thi đua yêu nước sống tốt đời đẹp đạo của đồng bào Công giáo đã phát triển rộng khắp, có thể nói ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó nổi bật ở một số lĩnh vực như giúp nhau phát triển kinh tế, từ thiện xã hội, tham gia phúc lợi xã hội và giữ gìn an ninh, trật tự. Qua các phong trào này, đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến.

Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng đi vào nề nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Các ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện rõ tính tiêu biểu và thiết thực trong quá trình tham gia vào Ủy ban.

Nhờ đó vai trò, vị trí của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định. Hoạt động từ thiện, nhân đạo là nét đẹp truyền thống của đồng bào Công giáo trong các phong trào thi đua yêu nước được thể hiện qua những việc làm thường xuyên như: quyên góp tiền mổ mắt, mổ tim cho người nghèo; xây cầu phục vụ dân sinh; xóa nhà tạm và hỗ trợ vốn cho hộ nghèo phát triển sản xuất; ủng hộ người dân bị thiên tai…

Tổng số kinh phí tham gia ủng hộ các quỹ của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh, thành phố 5 năm (2017-2022): Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xây nhà đại đoàn kết”… Tổng cộng quy đổi thành tiền là hơn 1.959 tỷ đồng./.

Đến nay có 42 tỉnh, thành phố có tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Tính đến hết ngày 10/9/2023 đã có 42/42 tỉnh, thành phố đã gửi báo cáo kết quả về Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, qua tổng hợp cho thấy số lượng Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố là 2.758 vị trong đó: Linh mục là 381 vị; tu sĩ là 183 vị; giáo dân là 2.159 vị.