Thái Bình: Trên 3.400 hộ gia đình giáo dân chuyển đổi mô hình kinh tế có hiệu quả
Phong trào góp đất làm đường xây dựng nông thôn mới nhận được sự đồng thuận của chức sắc đứng đầu giáo xứ tại Thái Bình. (Ảnh: TL)

Gương mẫu thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế

5 năm qua, phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” đã đạt được những kết quả quan trọng, tác động tích cực đến mọi mặt đời sống của đồng bào có đạo. Nội dung của phong trào phù hợp với đời sống, nguyện vọng chính đáng của đồng bào có đạo nên đã được đông đảo đồng bào đạo Công giáo, Tin lành hưởng ứng nhiệt tình. Các vị chức sắc và bà con giáo dân luôn đoàn kết, gương mẫu thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Trong 5 năm, toàn tỉnh có hơn 3.400 hộ gia đình giáo dân chuyển đổi mô hình kinh tế có hiệu quả; đồng bào Công giáo giúp đỡ nhau trên 90.000 cây, con giống, trên 40.000 ngày công lao động trị giá trên 6 tỷ đồng, hỗ trợ các hộ gia đình vay vốn không lãi suất gần 80 tỷ đồng, giúp hỗ trợ nguồn vốn không hoàn lại trên 1,5 tỷ đồng... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào có đạo còn 1,5%.

Hàng năm có trên 87% số hộ gia đình công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; công tác khuyến học, khuyến tài được các xứ, họ đạo quan tâm.

Đồng bào có đạo luôn gương mẫu, chấp hành tốt chính sách pháp luật; phát huy dân chủ, tham gia phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội tích cực xây dựng nông thôn mới; nếp sống văn hóa và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, qua bình xét hàng năm có trên 87% số hộ gia đình công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; công tác khuyến học, khuyến tài được các xứ, họ đạo quan tâm, bình quân quỹ khuyến học, khuyến tài của các giáo xứ, giáo họ trong tỉnh đạt 25 triệu đồng/năm. Bà con giáo dân nhiệt tình tham gia sinh hoạt trong các tổ chức hội đoàn thể, chung sức xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh.

Nêu cao trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết

Thái Bình: Trên 3.400 hộ gia đình giáo dân chuyển đổi mô hình kinh tế có hiệu quả
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” được UBND tỉnh Thái Bình tặng bằng khen. Ảnh: TL.

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Tiến Thành, thời gian tới MTTQ tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua tới toàn thể các xứ, họ đạo cũng như người dân, góp phần thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tỉnh. MTTQ từ tỉnh tới cơ sở sẽ cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí phong trào theo hướng phù hợp, thiết thực, gắn kết chặt chẽ nội dung phong trào với cuộc vận động thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào có đạo để kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Các vị chức sắc nêu cao trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết toàn dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự, chăm lo đến đời sống người nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong đồng bào có đạo.

Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp cùng các cấp, ngành đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp ngày càng đông đảo đồng bào công giáo, tin lành tham gia các phong trào thi đua yêu nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương đến các chức sắc, giáo dân để cùng đồng thuận triển khai thực hiện; nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giai đoạn 2017 - 2022, có 17 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình tặng thưởng bằng khen.