Theo báo cáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên, năm 2023, đồng bào Công giáo luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai hoạt động Công giáo năm 2024 tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
Triển khai hoạt động Công giáo năm 2024 tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: T.L

Cộng đồng giáo dân đã tham gia và hưởng ứng tốt các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các linh mục, bà con giáo dân tích cực hưởng ứng, tự nguyện đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công, đất đai, hoa màu để chỉnh trang khu dân cư khang trang, sạch đẹp.

Đồng bào Công giáo cũng đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương; đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố trong điều kiện đất nước hội nhập và phát triển.

Đại diện Ủy ban Đoàn kết Công giáo các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên đã nêu ý kiến làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 đó là tiếp tục vận động đồng bào Công giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước; triển khai sâu rộng trong đồng bào Công giáo những nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” phù hợp với từng địa bàn dân cư./.