Yên Bái: Đoàn kết lương giáo giúp đỡ nhau phát triển kinh tế
Đồng bào công giáo xã An Thịnh, Văn Yên (Yên Bái) tích cực hiến đất dịch chuyển tường rào chung sức đồng lòng mở rộng các tuyến đường giao thông. (Ảnh: TL)

Hàng tỷ đồng giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong những năm qua, đồng bào công giáo tỉnh Yên Bái đã quyên góp, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó với số tiền hàng tỷ đồng để sửa chữa, làm mới nhà ở, mua đồ dùng sách vở, đầu tư phát triển sinh kế.

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 3 tôn giáo được công nhận gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, trong đó, công giáo có 36 chức sắc và trên 60.700 tín đồ. Trong 5 năm qua, đồng bào công giáo trong tỉnh đã chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; sống “tốt đời, đẹp đạo”; tích cực hưởng ứng tham gia các các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hiện tại, 100% khu dân cư vùng đồng bào công giáo đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa; 98% hộ gia đình công giáo đăng ký đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Toàn tỉnh có hơn 1.000 đảng viên là người công giáo; trên 500 người công giáo tham gia các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; 218 người là đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; 286 người tham gia ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp và giữ các trọng trách quan trọng trong cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trong những năm qua, các giáo xứ, giáo họ trong đồng bào công giáo đã quyên góp, ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó với số tiền hàng tỷ đồng để sửa chữa, làm mới nhà ở, mua đồ dùng sách vở, đầu tư phát triển sinh kế. Trong đó, đã ủng hộ “Quỹ thiên tai, bão lũ” hơn 306 triệu đồng; ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết hơn 220 triệu đồng, xây nhà văn hóa 192 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 2 tỷ đồng...

Đoàn kết lương giáo tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Yên Bái: Đoàn kết lương giáo giúp đỡ nhau phát triển kinh tế
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Yên Bái chung tay đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: TL)

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào tôn giáo. Theo đó, tiếp tục tăng cường mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo; tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo trong tỉnh chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, nhất là các chính sách về tôn giáo; tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền, động viên đồng bào tôn giáo tăng cường đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa; chú trọng thực hành dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo Hiến pháp và phát luật, bảo đảm trong giáo xứ, họ đạo không có tệ nạn xã hội, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, mâu thuẫn nội bộ được giải quyết tốt.

Mới đây, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” trong đồng bào công giáo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 – 2027 với 8 nội dung, gồm: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh; đoàn kết trong đạo đức lối sống; đoàn kết trong tinh thần bác ái – yêu thương; đoàn kết trong nếp sống đạo./.

Với mục tiêu giữ vững ổn định, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao mức sống cho người dân, tập trung mạnh mẽ các nguồn lực cho giảm nghèo bền vững và lồng ghép có hiệu quả với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trong đồng bào tôn giáo; tập trung giải quyết tốt mối quan hệ với các chức sắc, giáo dân, hướng các tín đồ tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”.