Các tổ chức tôn giáo tỉnh Kon Tum đồng lòng  xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp
Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum phát biểu.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua thông qua các hoạt động cụ thể như: hướng dẫn tín đồ sinh hoạt tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, hiến chương của Giáo hội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, ngày “Vì người nghèo”, cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" gắn với xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp, xây dựng nông thôn mới…

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tiếp tục phát huy những kết quả đạt được nêu trên với phương châm sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, từ đó góp phần cùng với các cấp ủy, chính quyền trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng giàu đẹp và phát triển.

Đồng thời, ông đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm, gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo; xem xét, giải quyết hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân tôn giáo theo đúng với quy định của pháp luật; tích cực phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết tham mưu, xử lý những biểu hiện tiêu cực, những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật; trái với thuần phong, mỹ tục, văn hóa của dân tộc; gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc; tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị để tham mưu lãnh đạo tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu, tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ các tôn giáo.

Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh đã thông tin đến đại biểu tham dự Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội; hoạt động của các tôn giáo, cũng như kết quả giải quyết nhu cầu kiến nghị chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 như giao đất, xây dựng mới, sửa chữa cơ sở thờ tự, thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc, phong chức, phong phẩm, bầu cử, suy cử làm chức sắc, chức việc củng cố nhân sự cho Giáo hội... Kết quả quan tâm, giải quyết của các cấp, các ngành đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo./.