Phát huy những giá trị tốt đẹp của tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước Đại hội Phật giáo lần thứ IX: Biểu quyết thông qua bản tu chỉnh Hiến chương Giáo hội

Sáng 29/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX bước vào ngày làm việc chính thức thứ hai, biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư; suy tôn Đức Pháp chủ và Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự và các chức danh Ban Thường trực Hội đồng Trị sự.

Tại phiên họp thứ nhất, ủy viên Hội đồng Chứng minh đã thống nhất suy tôn 30 ủy viên tham gia Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh. Hội đồng suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, quyền Pháp chủ khóa VIII, lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027), suy tôn 11 Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh.

Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ

Hình ảnh tại buổi biểu quyết và cử hành nghi thức tấn phong giáo phẩm Đại hội IX. Ảnh phatgiao.org.vn

Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng Trị sự, các ủy viên đã thống nhất suy cử 65 ủy viên tham gia Ban thường trực Hội đồng Trị sự. Hội đồng tái suy cử Hòa thượng Thích Thiện Nhơn là Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2027), suy cử 21 Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự.

Hòa thượng Thích Trí Quảng là một trong những vị thiền sư có đức cao trọng vọng, được đông đảo quý tăng ni, phật tử trên khắp cả nước yêu mến, kính trọng. Trưởng lão hòa thượng, Giáo sư, Tiến sĩ Phật học Thích Trí Quảng có tên khai sinh là Ngô Văn Giáo. Người sinh ngày 15/1/1940, tại xã Phú Mỹ Hương, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.

Suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ
Nghi thức suy tôn Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Khi lên 10 tuổi, Hòa thượng Thích Trí Quảng đã bắt đầu xuất gia để tu học. Vào năm 1960, thầy đã được thọ giới Tỳ kheo và được dẫn dắt, chỉ dạy Tịnh một cách cẩn thận.

Sau này khi lớn lên, người đã được tu học tại Đại học Rissho (Tokyo, Nhật Bản). Đến khi về nước, hòa thượng Thích Trí Quảng đã tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Phật bởi hòa thượng Thích Trí Đức – Viện chủ của Tổ đình Huê Nghiêm quận Thủ Đức, thuộc dòng Lâm Tế Gia Phổ đời 41 công nhận.

Ngoài ra, Hòa thượng Thích Trí Quảng còn được nhiều hòa thượng khác dẫn dắt như Hòa thượng Thích Thiện Hòa, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích Thiện Hào, Hòa thượng Thích Trí Học,… Nhờ đó mà người có thể trở về Việt Nam để thực hiện hoạt động hoằng pháp của mình./.

Cùng với lễ suy tôn Hòa thượng Thích Trí Quảng lên ngôi vị Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, dịp này, Đại hội đã thống nhất danh sách Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự khóa IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ IX gồm 112 vị. Hội đồng Trị sự khóa IX dự kiến gồm 235 Ủy viên chính thức, 45 Ủy viên dự khuyết. Đại hội cũng đã thống nhất tấn phong hàng giáo phẩm bao gồm 268 Thượng tọa lên Hòa thượng, 1.102 Đại đức lên Thượng tọa, 391 Ni sư lên Ni trưởng và 1.571 Sư cô lên Ni sư; thông qua Hiến chương sửa đổi với 14 chương, nhiều hơn Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện hành 1 chương và 16 điều…